Ebû Müslim bir kişi midir yoksa bir program mıdır (Deutsch-Türkçe) — Karl Heinz Ohlig

Ebû Müslim bir kişi midir yoksa bir program mıdır (Deutsch-Türkçe)
Der frühe Islam
Karl Heinz Ohlig
S.156

Die Traditionsgeschichte und ihre islamwissenschaftliche Bearbeitung führen hier ein Szenario vor, welches einen Helden “Abû Muslim” kennt. Dieser soll den Sturz der Herrschaft der Söhne ‘Abd al-Maliks, der angeblichen Omaiyaden, herbeigeführt haben (219)

Fährt man in der ‘Mikrolesung’ des epigraphischen Materials fort, dann ergibt sich ein anderes Bild. Die Inschrift einer auf das Jahr 131 nach den Arabern (752) datierten Kupfermünze nennt: “Abû Muslim, amîr Âl-Muhammad” (220 )

Abû Muslim ist also Befehlshaber der Familie des Muhammad. Unter dieser “Familie” muss man sich die Anhänger des “Muhammad” vorstellen. Dieser “Muhammad” ist seit seiner Erwähnung in der Inschrift im Felsendom von Jahr 72 nach den Arabern bekannt. Es handelt sich um ‘Isa bn Maryam. (221)
Ist Abû Muslim aber eine Person oder ein Programm? Ist er etwa der Erzmuslim? (222) Liest man diesen nom de guerre als Programm, dann haben wir hier einen Anhänger der Eintracht (islâm) unter den syrischen Christen vor uns, welcher die Interessen der Anhänger der Vorstellung von Jesus als dem “Muhammad” vertritt.

*************
Geleneğin tarihi ve onun İslami ilimler tarafından ele alınışı, bir kahraman “Ebû Müslim “i tanıyan bir senaryo sunar. Emeviler olduğu iddia edilen Abdülmelik’in oğullarının yönetiminin yıkılmasını sağladığı söylenir (219).

Epigrafik malzemenin ‘mikro okumasına’ devam edildiğinde, farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Araplardan sonra 131 yılına (752) tarihlenen bir bakır sikke üzerindeki yazıtta şöyle denmektedir: “Ebû Müslim, emîr Âl-Muhammed” 220

Bu nedenle Ebû Müslim, Muhammed ailesinin komutanıdır. Bu “aile” altında “Muhammed “in takipçilerini düşünmek gerekir. Bu “Muhammed”, Araplardan sonra 72 yılında Kubbetü’s-Sahra’daki yazıtta bahsedilmesinden beri bilinmektedir. İsa b. Meryem’dir. (221)

Fakat Ebû Müslim bir kişi midir yoksa bir program mıdır? O baş Müslüman mı? (222)
Bu takma adı bir program olarak okursak, karşımızda Suriyeli Hıristiyanlar arasında İsa’nın “Muhammed” olduğu fikrinin takipçilerinin çıkarlarını temsil eden bir uzlaşma (İslam) destekçisi var demektir.

Bir cevap yazın