Monthly Archives: Ocak 2021

İSLAMA SIĞMAYAN KUTSALIMIZ HIZIR–İbrahim ERGİN

Hızırın suyu benim

Abı Hayat bendedir
Kevserden içen gelsin
Kadri Berat bendedir.
Muhiddin Abdal

Alevi kızılbaş inancında cem’e gelmek miraçtır. Pirin eşiğini yoklamak hactır. Kabemiz insandır. Okunması gereken en büyük kitap insandır. Ruhsal olgunlaşmanın aşama aşama gerçekleştiği , dede ve zakirin açtığı muhabbetlerle kutsi atmosfere gelen canların gönüllerine giren lokmalar can kulağı ile teması sağlanır.

Zakir zikr eden an’an yad eden olarak kaydettiği ,çağırdığı ve iletmeye çalıştığı ritüelini geçmişle bugünü birleştirmekle tekrarını sağlayarak dün ile bugün arasında köprü kurarak kültürel belleğin canlı diri kalmasını sağlar. Kültürel belleğin korunmasında güncellenmesinde en büyük aktör zakirdir. Çünkü hatırlayan ,tekrarlayan ,canlandıran bağlama ile aracılık edip bugüne aktaran kollektif hafızasını ayakta tutan bu sayede toplumsal kimliğin inşaasında ve korunmasında birinci derece misyon üstlenen kurumsal yapılar ve dinamiklerimiz’’ Dede ve Zakir’’dir. Ehli Haklarda zakir; Kelamhanlık ismi ile karşımıza çıkar.

Hızır ayında olmamız dolayısıyla tutulan oruçlar ,yapılacak cemlerde hızır kavramının içini boşaltacak onu semavi dinlerin bir aktörü yapacak söylemlerden ve tuzaklardan uzak durulmalıdır. Çünkü semavi dinlerin özellikle islamiyete sığmayan kutsalımız hızırdır. Onu islamiyetin motif ve sembolleriyle boğarak anlattığımızda baskın dinin söylemleri ile elimizden kayıp gidecektir.

Hızır veya Bozatlı Hızır kimliği alevilik de makamı ,cemi olan zor zamanlarda yardım istenen ,gülbanklarda, nefeslerde en çok adı geçen büyük bir kutsallıktır. Onun adına yapılan törenler ,ritüeller yeni kuşağa anlatılmalı bu çoşkuyu heyecanı yaşamaları için bu aylar iyi değerlendirilmelidir. Verilen bilinç asimilasyondan ve kimlik kaybının yaşanmasını engelleyecek en güçlü silahtır.

Hızır orucu ile yeni bir doğuma gebe olduğunu , vardan var edene , doğan ve doğurana karşı şükran borcu için oruçlar tutulduğunu , Hızır orucunun zorlu bir yılın geride kaldığını ifade etmez, zor geçen kış şartlarının sona erdiği günleri işaret eder. İnsanların ,hayvanların canlıların kısacası doğa açısından dar günlerin aydınlığa çıktığının bir delili sağ salim ; ölmeden bahara ulaşabilmenin şükran borcu olarak Hızır orucu tutulur.

Hızır orucu ile ruhsal olgunluk ile manevi arınmayı sağlamış olup tertemiz bir beden ve el ile toprağımızı işlemeye ve hayata merhaba deriz.

Bu çoşkuyu sağlayacak yapı ise cem ibadetimizde on iki hizmet sahiplerinin birbirinin hızırı olup gelen canları kucaklaması ile mümkündür.

Dede ve zakir bu sürecin en önemli aktörleridir. Dili söylemleri ,nefesleri yerinde ve zamanında kullanabildiklerinde ceme giren ölü can cemden çıkan diri can olacaktır.

O zaman zamanın Hızırı olmaya varmısınız.?
Bozatlı Hızır yar yardımcınız olsun.