Monthly Archives: Aralık 2019

Ecevit Emre’ye Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz–Pişmeden Pişirilmez

AABK‚ya
AABF’ye
AABF İnanç Kuruluna
ve
Alevi Kamuoyuna

Ecevit Emre İle Dayanışma

Ecevit Emre canımıza insanlık dışı silahlı bir saldırı yapılmıştır. Bu arkadaşımız AABF İnanç Kurulu genel sekreteridir.

Ecevit Emre canımıza yapılan bu çirkin saldırıyı aynı zamanda kurumumuz AABK‘ya, AABF ‚ye, AABF İnanç Kuruluna ve Alevi Kimliğimize yapılmış barbarca bir saldırı o-larakgörüyoruz. Alevi Kurumumuza ve İnanç Kurulumuz üyesi Ecevit Emre canımı-za yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz, tüm AABF üyelerine yapılmış sayıyoruz.

İnsanı öldürmeye yönelik bu silahlı saldırı nereden, kim, yada kimler tarafından yapı-lırsa yapılsın kurumumuz AABF ‚nin üyeleri olarak bu çirkin saldırının karşısında ol-duğumuzu tüm gücümüzle kamuoyuna duyuruyoruz. Kaba kuvvetin, insanı yok etme-ye yönelik silahlı saldırının ve bu tür çağdışı yaklaşımların karşısındayız.

Aleviler, insanı merkeze alan, insana değer veren bir öğretiye sahip oldukları için in-san öldürmezler. İnsan öldüreni veya öldürmeye teşebbüs edeni de hoş görmezler „Düşkün“ sayarlar. Bu nedenle Ecevit Emre canımıza yapılan silahlı saldırıyı da asla affetmezler, her türlü saldırının ve saldırganların karşısındadırlar.

Eğer bir sorun varsa, sorunun çözümünün Hak, Adalet ve Hukuk içinde çözülmesin-den yanadırlar. Herkes kendi adaletini kendisi kurmaya çalışırsa toplumda büyük bir kaos ortamının oluşacağının Aleviler bilincindedirler.

Bu ve benzeri saldırılar karşısında tek vücut olup saldırıya uğrayan canımızın yanın-da ve saldırganların karşısında olmalıyız. Bu bizim İnsani duruşumuzdur.

„Pişmeden Pişirilmez“ Yol Erkân çalışması yapan canlar olarak; Ecevit Emre canımı-za yapılan bu çirkin silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve Ecevit Emre canımıza geç-miş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kurumumuz AABF ve Ecevit Emre canımızın yanında, onunla dayanışma içinde ol-duğumuzu bildiriyor, kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Saygılarımızla
PİŞMEDEN PİŞİRİLMEZ