Devriye ve Zamanda Yolculuk–Esat KORKMAZ

Alevilik, bir eylem kültürüdür-deneyim kültürüdür, konuşma kültürü değil; eylemini-deneyimini, devriye tasarımına bağlar: Bağlar bağlamaz hava, su, toprak ve ateşin bilincini sırtlar, geçmişe ve geleceğe yolculuğa çıkar ve şimdiyi, anılara ve sırra gebe bırakır.

Artık doğumunu beklemek hakkıdır: Doğum gerçekleştiğinde, sonuç görünüşe taşınmış olur; bu nedenle Alevilik aynı zamanda, bir sonuç kültürüdür; eylemini-deneyimini sonuca taşımak için didinir durur.
Devriye, düşünen yoldur; Yol’un felsefesi, öğretisi ve inancı, düşünen yolda öğrenilir: Yola ölü girilir, diri çıkılır; giremeyenler, dolaşan ölüdür.

Devriyeye katılan Yol eri, kendisi aracılığıyla kendisine söz geçirme olanağını elde eder; Yol’un felsefesini, öğretisini ve inancını, geçmişe ve geleceğe salar; insanı zâhirden bâtına, bâtından zâhire gezdirir; bu geziyle nesnel, yani bilimsel bir sonuç üretir.

Zaman yolcusu, devriyeye adımını atar atmaz hava, su, toprak ve ateşle buluşur ve -Hoşça kal burası! der. Yolculuk sırasında güncellediği her anı, her yaşanmışlık, ona kendini anlatır: O hem dinleyen hem de anlatandır. Devriye yolculuğunu deneyimlemek istediğimizde, hayret bizi uyandırır; bir anda büyülü dünyanın büyülü çocuğu olup çıkarız. Artık sonucu gösteren bedensel bir tiyatronun, çocuk oyuncusuyuzdur.

Bilgi deneyimin kendisi; yaşam, yaşam deneyimlerinin toplamı ise eğer yaşam, geriye dönülerek anlaşılır, ileriye yürünerek yaşanır. Şimdimize dokunmayan, şimdimizde yakamıza yapışmayan bir geçmiş ile boğazımızı sıkmaya hazırlanan bir gelecek arasında sıkışıp kalmışız: Tecridi kırmak için, şimdiyi içmek gerekir ki hem geçmişe hem de geleceğe yolculuk edebilelim.

Devriye yolculuğu, Aleviliğin en önemli tasarımıdır ama gel gör ki bu tasarım, yalnızca geçmişe yolculuğun bir biçimine indirgenmiş durumdadır, gelecek ise yoktur.

Ama biz biliyoruz ki Yol, felsefe-öğreti ve inançtır; üçlükte teklik, teklikte üçlük gereği, bu üçleme, birbirinden koparılamaz; erkân ise bu üçlemenin uygulamasıdır ve bu uygulamaya devriyeyle ulaşılır. Devriye işlevli duruma geldiğinde Alevi felsefesi yaşam bulacaktır.

#Alevi#alevi#Kızılbaş#kızılbaş#Asimilasyon#Bektaşilik#AABF#BDAJ#AKM#Alevi Kültür Merkezi#Alevilerin Sesi#Hacı Bektaş Veli#Pir Sultan Abdal#Kaygusuz Abdal#Yunus Emre#Alevi Enstitüsü#devriye#Nevruz#

Bir cevap yazın