Muaviye zamanında Arap İmparatorluğu (642-682?)–Volker Popp (Deutsch-Türkçe)

Das arabische Reich zur Zeit Mu’āwiyas (642-682?)

(Die dunklen Anfänge—Karl Heinz Ohlig / Gerhard R. Puin
Die Zeit des ersten Omaiyadenherrschers—Volker Popp, S. 30-31)

Daten zur Biographie Mu’āwiyas: Nach dem Tod des Herakleios 641 Antritt der Herrschaft in Syrien im Jahr 642 AD. Dies ist das Jahr 20 der arabischen Ära. 663 Amīr al-Mu‘minin. 674 Angriff auf Konstantinopel. 675 Verlust des Ostens nach dem Fehlschlag vor Konstantinopel. 675, im Jahr 53 der arabischen Ära, wird ‘Abd Allah al-Zubayr Herr des Ostens.

Datierte Münzen mit der Nennung Mu’āwiyas sind nur aus der Münzstätte Darabğird, einem Ort in der antiken Persis, bekannt. Die Ruinen der sassanidischen Stadt Darabğird liegen in der iranischen Provinz Fārs, Bezirk Fasa. In der Nähe befinden sich die sassanidischen Felsreliefs von Naqš-i Rustam. Der Besitz in der Persis, dem Kernland iranischer Dynastien von den Achämeniden bis hin zu den Sassaniden, und die Prägetätigkeit in Darabğird lässt sich als Hinweis auf den Willen zur Fortführung der persischen Herrschaftstradition verstehen.

Bei der Nennung Mu’āwiyas auf den Münzen von Darabğird folgt die Schreibung seines aramäischen Namens der ostaramäischen (mandäischen) Tradition. Inwieweit die Benennung MAAWIA, d. h. Der Greiner ein nom de guerre ist im Sinne von malcontent, muss offen bleiben. Bekannt sind derartige Namensgebungen aus der späten Sassanidenzeit. Der sassanidische Feldherr und Eroberer Jerusalems 614 nannte sich z. B. Schahr-waraz, d. h. Staatseber und hauste bekanntlich in Jerusalem so, dass er seinem Kriegsnamen alle Ehre machte.32 Bedenken sollte man auch die Möglichkeit, dass es sich bei dem Namen MAAWIA um ein laqab (arab. für Beinamen, Spitznamen, auch im Sinne eines Umkehrnamens) handeln könnte.33 In diesem Fall müssten wir davon ausgehen, dass uns der Name des Herrschers unbekannt bleibt und nur eine persönliche Eigenschaft resp. das Gegenteil davon mitgeteilt wird. Es ist möglich, dass der Spitzname Der Greiner zur Kategorie der nomina boni auguris zu zählen ist. Hinter dem abwertenden Spitznamen mag die uralte, nicht nur semitische, Vorstellung stecken, dass ein abwertender Spitzname der Täuschung dient und eine Vorkehrung gegen den Bösen Blick darstellt (vgl. damit Koran 113:5). Darüber hinaus könnte das Fehlen des Personennamens in der alten semitischen Tradition stehen, durch das Verschweigen des eigentlichen Namens die Möglichkeit einer Manipulation des Namensträgers zu verhindern.

Datiert sind die Münzen von Darabğird auf das Jahr 41. Das Münzbild folgt der sassanidischen Tradition. Auf seinen Prägungen in Darabğird lässt sich Mu’āwiyas als Amīr-i wlwyshnyk’n titulieren.34

32 R. N. Frye, The Heritage of Persia. New York 1966, p. 269: „They included the general who had captured Jerusalem, Shahr-varaz, ‚the boar of the state‘ who ruled a few month before he was assassinated.“

33 Siehe dazu den Artikel LA?AB in EI².

34 Siehe dazu Walker, Catalogue I, p. 25, no. 35, dazu auch Abb. auf Tafel V.

*****************
Muaviye zamanında Arap İmparatorluğu (642-682?)

Muâviye’nin biyografisine ilişkin veriler: Herakleios’un 641’de ölümünden sonra, MS 642’de Suriye’nin yönetimini devraldı. Bu Arap döneminin 20. yılı. 663 Emîrü’l-Mü’minin. 674 Konstantinopolis’e saldırı. 675 Konstantinopolis önündeki başarısızlıktan sonra Doğu’nun kaybı. 675, Arap döneminin 53. yılında, ‘Abd Allah el-Zübeyr Doğu’nun Efendisi olur.

Muâviye’nin adını taşıyan tarihli sikkeler sadece antik Persis’teki Darabğird darphanesinden bilinmektedir. Sasani şehri Darabğird’in kalıntıları İran’ın Fārs eyaletinde, Fasa bölgesinde yer almaktadır. Yakınlarda Naqš-i Rustam’ın Sasani kaya kabartmaları bulunmaktadır. Akamenidlerden Sasanilere kadar İran hanedanlarının kalbi olan Persis’teki mülkiyet ve Darabğird’deki darphane faaliyeti, Pers yönetim geleneğini sürdürme iradesinin bir göstergesi olarak anlaşılabilir.

Muâviye’nin Darabğird sikkelerindeki isimlendirmesinde Aramice isminin yazılışı Doğu Aramice (Mandaik) geleneğini takip eder. MAAWIA, yani Der Greiner isminin ne ölçüde hoşnutsuzluk anlamında bir nom de guerre (savaş adı) olduğu açık kalmalıdır. Bu tür isimlendirmeler geç Sasani döneminden bilinmektedir. Örneğin, 614 yılında Kudüs’ü fetheden Sasani komutanı ve fatihi, kendisine Schahr-waraz, yani Devlet Kurulu diyordu ve bilindiği gibi Kudüs’te savaş adına yakışır bir şekilde yaşıyordu.32 MAAWIA isminin bir laqab (Arapçada lakap, lakap, ters isim anlamında da kullanılır) olabileceği ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.33 Bu durumda hükümdarın isminin bizim için meçhul kaldığını ve sadece kişisel bir özelliğinin ya da bunun zıttının iletildiğini varsaymamız gerekir. Der Greiner lakabının nomina boni auguris (hayırlı uğurlu isimler) kategorisine ait olması mümkündür. Aşağılayıcı lakabın ardında, aşağılayıcı lakabın aldatmaya hizmet ettiği ve nazara karşı bir önlem olduğu şeklindeki eski ve sadece Sami olmayan bir düşünce yatıyor olabilir (bkz. Kur’an 113:5). Ayrıca, kişisel ismin olmaması, asıl ismi gizleyerek isim sahibinin manipüle edilme olasılığını önleyen eski Sami geleneğinin bir parçası olabilir.

Darabğird sikkeleri 41 yılına tarihlenmektedir. Sikke tasarımı Sasani geleneğini takip etmektedir. Darabğird’deki sikkesinde Muaviye, Emîr-i Vlwyshnyk’n olarak adlandırılabilir.34

Bir cevap yazın