HZ İSA’NIN ÇARMIHTA ÇAĞIRDIĞI TANRI EL/İL (Deutsch – Türkçe)

HZ İSA’NIN ÇARMIHTA ÇAĞIRDIĞI TANRI EL/İL
(Neu Wege Der Koranforschung, Markus Groß, S.605-607)

Von besonderem Interesse  sind die Worte Jesu am Kreuz, die von Mathäus und Markus aramäisch aufgezeichnet wurden und nach heutiger teologischer Ansicht ein Zitat aus Psalm 22:1-2 sind:
‘ēli ‘ēli lāmā ‘azaḇtāni
mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?

. . .

In der vorliegenden Ausgabe der Pšiṭṭā ist das Alte Testamen unvokalisiert; da der Text aber identisch ist mit der “Übersetzung” im Neue Tastement ist, kann die dortige Vokalisierung übernommen werden;
‘alāhʸ ‘alāhʸ lǝmānā šḇaqtānʸ

Bei Matt 27:46: heißt es in der Übersetzung Luthers (1912):
“Eli, Eli, lama asabthani?
das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?”

Bemerkenswert ist, dass der griechische Text der beiden Evangelisten voneinander abweicht, dass in den verschiedenen Handschriften die jeweligen Varianten jedoch bei beiden Evangelisten vorkommen, der Originaltext also möglicherweise identisch war. Der Text der heutigen Ausgaben lautet:

Mathäus:
ēli ēli, lema sabachthani
Varianten in Handschriften sind lama, eloi, – ēli.
Die Form ēli geht auf hebräisches – ēli zurück und ist nicht aramäisch.
Nach Metzger ist die Form –eloi die Entscprechung der aramäischen ͤ lāhī, wobei die Schreibung mit “ש” auf den Einfluss der hebräischen Entsprechung ͤ lohaj zurückzugühren ist

In der Pšittā lautet die Stelle:
westsyrisch: ‘il ‘il mānā šḇaqtānʸ
ostsyrisch: ‘ēl ēl lǝ mānāh šḇaqtānʸ

Die Stelle entspricht also genau dem Wortlaut de syrischen Alten Testamentes.
In der arabischen Bibel lautet die Stelle folgendermaßen:
“’īlī īlī lamā šabaqtanī?” ay “’il(ā)hī, il(ā)hī, li-māḏā taraktanī?”

Die aramäische Stelle in Tranliteration: Eloi, Eloi, lema sabachthani

——————————–

Mattäus ve Markos tarafından Aramice olarak kaydedilen ve günümüz teolojik görüşüne göre Mezmur 22:1-2’den bir alıntı olan İsa’nın çarmıhtaki sözleri özellikle ilgi çekicidir:

‘ēli lāmā ‘azaḇtāni.

Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?

. . .

Pšiṭṭā’nın mevcut baskısında Eski Ahit seslendirilmemiştir; ancak metin Yeni Ahit’teki ‘çeviri’ ile aynı olduğundan, oradaki seslendirme benimsenebilir;

‘alāhʸ ‘alāhʸ lǝmānā šḇaqtānʸ

Mattäus: 27:46’da: Luther’in çevirisi (1912) şöyledir:

“Eli, Eli, lama asabthani?

Yani, “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?”

İki müjdecinin (Evangelist) Yunanca metninin birbirinden farklı olması dikkat çekicidir, ancak çeşitli el yazmalarında her iki müjdecide (Evangelist)  de ilgili varyantlar görülür, bu nedenle orijinal metin aynı olabilir. Bugünkü baskıların metni şöyledir:

 

Mathaeus:

ēli ēli, lema sabachthani.

El yazmalarındaki varyantlar lama, eloi, – ēli şeklindedir.

ēli formu İbranice – ēli‘ye dayanır ve Aramice değildir.

Metzger’e göre -eloi formu Aramice ͤ lāhī‘nin karşılığıdır ve “ש” ile yazımı İbranice karşılığı olan ͤ lohaj‘ın etkisinden kaynaklanmaktadır.

 

Pšittā’da pasaj şöyle okunur:

Batı Süryanice:il ‘il mānā šḇaqtānʸ

Doğu Süryanice: ‘ēl lǝ mānāh šḇaqtānʸ

 

Böylece bölüm Süryanice Eski Ahittin ifadesine tam olarak karşılık gelir.

Arapça Kutsal Kitap’ta (İncil) pasaj şu şekilde okunur:

“‘īlī lamā šabaqtanī?” ay “‘il(ā)hī, il(ā)hī, li-māḏā taraktanī?”

Bir cevap yazın